SAMEN BEWEGEN BINNENSTEBUITEN
  


Cursus Sherborne Developmental Movement (SDM)
Beginner  -  Practitioner


Veronica Sherborne:
"When you change your way of moving, you change your way of being"

De bewegingspedagogiek volgens Veronica Sherborne gaat uit van de bewegingservaringen die een kind vanuit natuurlijke behoefte nodig heeft om te groeien. Veronica Sherborne legt een duidelijke relatie tussen de fysieke, de sociale en de emotionele ontwikkeling van het kind. Het bewegingsprogramma van Veronica Sherborne is te herleiden tot drie basisdoelstellingen: bewustwording van het eigen lichaam, van de ruimte en van de ander. De ontwikkeling van het kind wordt gestimuleerd door de lichamelijke ervaringen die het opdoet in contact met de ander, zichzelf en de omgeving. Bewegingservaringen vanuit het gedachtengoed van Veronica Sherborne stimuleert de ontwikkeling op fysiek, sociaal en emotioneel gebied.

Wanneer in de ontwikkeling van een kind op lichamelijk of sociaal emotioneel gebied sprake is van een stagnatie, dan kun je deze ontwikkeling een extra stimulans geven door bewegingservaringen aan te bieden. Je werkt met het kind aan het vergroten van het lichaamsbewustzijn, aan het ontwikkelen / ontdekken van bewegingsmogelijkheden, aan het contact met de ander, aan vertrouwen en bovenal aan het ervaren van plezier middels het lijf.

De driedaagse cursus Sherborne Developmental Movement voor professionals
Binnen de drie daagse cursus (18 uur) SDM Beginner – Practitioner level maak je kennis met de bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne en leer je hoe je als begeleider deze plezierige en laagdrempelige methodiek kunt toepassen in je werkveld. De cursus bestaat uit theoretische achtergronden en praktijk ervaring. Je leert om zelf met de methode te gaan werken door deze ook zelf te ervaren. De bewegingspedagogiek kun je binnen alle doelgroepen toepassen. Het bewegingsspel is geschikt voor kinderen individueel of in een groep. Na drie dagen wordt je gecertificeerd SDM-Practitioner.

De verdiepingscursus Sherborne Samenspel wordt aangeboden door Hechter!  https://hechter.nu Voor de supervisie die behoort tot deze verdieping kun je contact opnemen  info@edithvangerven.nl

Cursusleiders
De cursus wordt begeleid door internationaal gekwalificeerde cursusleiders (IQCL) die verbonden zijn aan de landelijke vereniging en daarmee aan de internationale vereniging. Edith van Gerven is International Qualified Course Leader en is bestuurslid van de vereniging Sherborne Nederland.

Cursus prijs
De driedaagse cursus SDM kost €600,00 (per 1 september 2023 wordt dit €650,00).

Accreditatie
De driedaagse cursus SDM is bij het Register Vaktherapie geaccrediteerd met 26 punten (maart 2023, meest recente informatie over accreditatie is te vinden op de website van de landelijke vereniging www.sherborne.nl).

Cursus data:
 22 + 23 juni + 8 september 2023, te Weert door Edith van Gerven en Nici Ummels
 Zie  https://www.sherborne.nl

Informatie – aanmelden
Heb je belangstelling om deel te nemen aan deze cursus of wil je misschien nog wat meer informatie? Neem gerust contact op! Ook voor een in-company zijn er mogelijkheden. 
info@edithvangerven.nl 


“Through my own experience of teaching and observing human movement, I have come to the conclusion that all children have two basic needs: they need to feel at home in their own bodies, and so to gain body mastery, and they need to be able to form relationships.”
Veronica Sherborne