SAMEN BEWEGEN BINNENSTEBUITEN
  


Sherborne Developmental Movement / SDM

Bewegingspedagogiek, ontwikkelingsstimulerend bewegen, volgens het gedachtengoed van Veronica Sherborne

Sherborne Samenspel - Samen Bewegen Binnenstebuiten

Sherborne Samenspel is gebaseerd op Sherborne Bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne. Een doe-methode, ontwikkeling stimulerend bewegen, gericht op de relatie van ouder en kind. De begeleider en de ouder werken samen middels diverse bewegingsoefeningen in combinatie met videobegeleiding ouders en kinderen waarbij sprake is van (hechtings)problematiek en/of gebrek aan basisvertrouwen aan het vergroten van het eigenwaarde gevoel, het zelfvertrouwen, het vertrouwen in de ander, het verbeteren van de ouder-kindrelatie, aan hechtings-problemen en het kan bijdragen aan traumaverwerking. Onder begeleiding doet de ouder oefeningen met het kind. Er zijn tal van bewegingsvariaties die worden toegepast. Plezier staat daarbij voorop!

Wanneer in de basis of tijdens een ingrijpende gebeurtenis het ontbreekt aan een harmonisch, veilig en vertrouwd persoon, ontstaat er in het kind angst, onzekerheid en eenzaamheid. Voorbeeld situaties zijn vroeggeboorte, een ziekenhuisopname, veelvuldig ziek zijn, een overlijden, scheiding van ouders, gepest worden, huiselijk geweld, een zieke/ zwakke en daarom minder beschikbare ouder en/of een uithuisplaatsing (tevens adoptie en pleegzorg).
Het lichaam onthoudt alles. Gevoel van angst zit opgeslagen in het lijf en neemt het kind mee in zijn ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen overlevingsstrategieën in nieuwe situaties of in het aangaan / onderhouden van relaties. Ze pleasen overmatig of willen voortdurend de regie houden en ze zijn niet in staat zich af te stemmen op de ander. Zij verbergen daarmee hun angst en onzekerheid. Een kind heeft het dan juist nodig dat het (zoals in de babytijd) gevolgd wordt in zijn initiatieven. Bij goed contact volgen ouders lichaamstaal en proberen oogcontact te maken begeleid door woordjes in verschillende intonaties. Wanneer deze prikkeling ontbreekt komt de communicatie niet op gang. Het is dan ook niet gek dat er regelmatig autisme wordt gediagnostiseerd bij kinderen met hechtingsproblematiek. Kinderen zijn niet in staat zich te verplaatsen in een ander omdat ze simpelweg onvoldoende hebben ervaren wat het is als een ander zich in hen verplaatst. Meervoudige interacties tussen ouder en kind zijn van wezenlijk belang in de gehele ontwikkeling!!
Met Sherborne Samenspel krijgt het kind de gelegenheid om in basis vertrouwen te ontwikkelen. Daarom is deze methode bij hechtingsproblematiek heel bruikbaar, daarnaast wordt het ook ingezet om ingrijpende ervaringen die in het lijf zijn opgeslagen te verwerken. Sherborne Samenspel staat niet op zichzelf, de ouder krijgt tips om thuis de oefeningen voort te zetten. Over Sherborne Samenspel is zoveel meer te vertellen! Gaan ervaren levert meer op dan deze omschrijving. De beleving bij de ervaring brengt het diepste gevoel naar buiten.
Binnenstebuiten!Veronica Sherborne

"Play is the way we learn to live"

 "All Children have two basic needs; they need to feel at home in their own bodies, and they need to be able to form relationchips"


Rudolf Laban;

"Through the movements of our bodies we can relate the inner self to the outer world"


Bruce Perry;

"Childeren needs caring and supporting"


Sherborne Nederland;

"Bewegingsvormen, heilzaam bij kwetsbare hechtingsrelaties"