SAMEN BEWEGEN BINNENSTEBUITEN
  

 Kennismaking 

Denk je dat Sherborne Samenspel helpend kan zijn? Neem contact op! We plannen een kennismakingsgesprek, waarin we ingaan op de ontwikkeling en het gedrag van je kind. We bespreken of jullie hulpvraag past bij wat Sherborne Samenspel kan bieden. Wanneer dit zo is, maken we een plan van aanpak.

Aan de slag 

Bij Sherborne Samenspel gaan ouders met hun kind bewegingsspelletjes doen. Tijdens een bewegingssessie worden video-opnamen gemaakt. De video-opnamen worden tussentijds geanalyseerd. De beelden bekijken we in een vervolg afspraak, "de review", terug. We zien en bespreken wat je kind met lichaamstaal laat zien. Dat wat er in het lichaam / koppie van je kind omgaat, kun je zien aan de manier waarop je kind binnen de sessie beweegt. Tevens is te zien wat de behoeftes van je kind zijn en waaraan gewerkt kan worden. Samen genieten is ook belangrijk, daar is in de sessie aandacht voor. De afspraken vinden thuis plaats of in de praktijkruimte van een collega. Ik werk ambulant, daarmee ben ik flexibel en kan ik op verschillende locaties aanwezig zijn. Mijn werkgebied is Goirle en omstreken. 

Weer thuis 

In dagelijkse situaties zijn diverse oefeningen makkelijk toe te passen. Hiervoor krijg je tips, zodat de Sherborne ervaringen thuis voortgezet worden. Wanneer het lukt om tips in dagelijkse situaties toe te passen, zal er een versneld positief effect ervaren worden!

Duur 

De duur van Sherborne Samenspel varieert van 6 weken tot een half jaar a 9 maanden. Bij aanvang is er de ene week een bewegingssessie en bekijken we in de daarop volgende week de videobeelden. Door continu een pas op de plaats te maken en te bespreken wat er nodig is, zorgt dat de ondersteuning op maat blijft en niet langer duurt dan nodig is.